Rozlišení tisku – DPI a bitová hloubka

Při výběru kopírovacího stroje lze narazit na mnoho parametrů, které více či méně splňují naše požadavky. Mezi ty základní a názornější patří především schopnost barevného tisku, rychlost tisku v daném režimu (ČB/Barevný), možnosti tisku na různé formáty atd. Samozřejmě nás ale také zajímá výsledná kvalita tisku, kterou při výběru hodnotíme parametrem Rozlišení. U některých strojů je tento parametr rozšířen o hodnotu Bitové hloubky, jejíž význam je vysvětlen v následujících odstavcích.

Rozlišení tisku – DPI
Rozlišení tisku se nejčastěji udává v počtu obrazových bodů na délku jednoho palce (DPI – dots per inch). Obecně samozřejmě platí, že stroje s vyšší hodnotou DPI produkují kvalitnější tisk (při stejných ostatních parametrech). Kopírovací stroje mohou pracovat v různých režimech rozlišení, tento parametr je potom udáván maximálním počtem obrazových bodů ve vodorovném směru na maximální počet obrazových bodů ve svislém směru, např. 600×600 DPI nebo 1200×600 DPI.

Vodorovné rozlišení DPI je určeno primárně laserem použitým v zařízení a velikostí bodů, které laser používá při řádkování ze strany na stranu během přípravy tištěného obrazu. Svislé rozlišení DPI je určeno rychlostí, jakou zařízení posouvá papír tiskovou jednotkou během tisku. Výstup papíru ze zařízení v režimu 1200×1200 DPI je pomalejší než v režimu 1200×600 DPI. Různé kombinace rozlišení jsou patrné na následujícím obrázku.

Příklad různých DPI

Příklad různých DPI

Bitová hloubka
Parametr Bitová hloubka určuje počet bitů, jimiž je určena barva každého obrazového bodu. Každý bit může nabývat pouze jednu ze dvou hodnot, nejčastěji se tyto možnosti označují číselně jako 0 a 1. Základní 1-bitová hloubka (1bit) teda nabízí možnost reprezentace obrazového bodu dvěma barvami (tak jako na výše uvedeném obrázku). 4-bitová hloubka (4bit) potom nabízí 16 možností, každý obrazový bod tak může mít až 16 odstínů barvy. Rozdíl je patrný při porovnání rozlišení 600×600 DPI 4bit a 1200×1200 DPI 1bit uvedeném na následujícím obrázku.

600x600 4bit.

600×600 4bit.

1200x1200 1bit.

1200×1200 1bit.

Závěr:
Při hodnocení kvality tisku kopírovacího stroje je nutné zohledňovat nejen počet DPI, ale také bitovou hloubku reprezentace obrazového bodu. Stroj s rozlišením 600×600 DPI 4bit. (např. SHARP (MX-2614N/3114N)) dokáže díky 4-bitové hloubce tisknout barevné obrázky, které mohou působit kvalitněji, něž obrázky s rozlišením 1200×1200 DPI 1bit.